MİSYON

Üniversitemiz kaynaklarının, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına, risk yönetimi ile kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiğini değerlendirerek geliştirmek suretiyle kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine, üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak ve üniversitemizin faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermektir.

VİZYON

İç denetim faaliyetlerini dinamik ve değişime açık bir denetim anlayışıyla ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiren ve Üniversitenin faaliyetlerine katma değer sağlayan bir birim olmak.