Ahmet ÇAĞLAN         
 İç Denetim Birimi Başkanı

ahmet.caglan@bozok.edu.tr
   (
354) 217 89 91 / 5132

-------------------------------------------------

Mustafa RÜZGAR 
    İç Denetçi 

mustafa.ruzgar@bozok.edu.tr
    (
354) 217 89 91 / 5133

--------------------------------------------------

Ayşe ÇAĞLAN
   İç Denetçi

 ayse.caglan@bozok.edu.tr
  
(354) 217 89 91 / 5128